Långörens strövstig

Välkommen att vandra på vår strövstig genom byn och ut på det öppna Skäret! Stigen börjar vid Salthallabryggan på öns norra udde, går genom byn ut på Skäret som är ett öppet landskap söder om byn med hagmarker och strandängar. Tidigare har kor och får betat härute. Stigen följer den gamla Skärsvägen ut till den östra stranden, därefter är en slinga markerad som korsar öns södra del och fortsätter på västra sidan tillbaka till byn.

Skäret är ett ålderdomligt kulturlandskap med spår av äldre markanvädnning – bete, slåtter, jakt och fiske. På öns södra del finns "tomtningar", medeltida husgrunder från säsongvis bosättning. Det finns också fortifikationer som påminner om andra världskrigets kustförsvar.

Vi har markerat sexton sevärdheter utefter stigen. Dessa är utmärkta på en karta och beskrivna i broschyren Långörens natur- och kulturstig (du kan trycka ut den här på hemsidan eller hämta den i en brevlåda vid bryggan). Under vår och höst är det ganska vått på Skäret så vi rekommenderar kraftiga skor eller stövlar. Hela stigens längd är 2.5 km.


Uppdatera denna sida
 

Skärsvägen

Spång vid Blivikskärret

Skäret med betande kor

Fåren söker kontakt

Tomtning, medeltida husgrund intill gammal havsvik

Vanngårdsslätten