Långörens lotshus

Lotshuset byggdes 1878 i en byggnadsstil som var karakteristisk för dåtida lotsstationer och fyrplatser. Utöver lotsutkiken inreddes huset med en bostad på nedre botten bestående av två rum och kök avsedd för överlotsen. Vid samma tid byggdes också uthusförråd och matkällare. Från 1888 fram till ca 1926 användes det större rummet till skolsal, det mindre var lärarbostad. Vinden inreddes 1943 till en lotsbostad med ett rum och kök.

Lotsutkiken, tornet, var från början en påbyggnad med endast ett plan över taket. Omkring 1945 förhöjdes tornet med ytterligare ett plan och därefter en takbalkong. Kustförsvaret krävde detta för att få en fullgod observationsplats.

Då lotsstationen lades ner 1960 överläts lotshusfastigheten till Fortifikationen. Karlskrona kommun köpte fastigheten 1994 men överlät den till Långörens Hembygdsförening 1999. Lotshuset är byggnadsminne sedan 1996.

Södra ingången leder till bottenvåningens förenings- och kurslokal (tidigare skolsal) samt till dagrum för öbor och gäster på ön. Här finns ett arkivbibliotek med information om skärgården. I dessa rum anordnas också utställningar med tema som anknyter till öns natur och kultur.

Bottenvåningen kan hyras för arbetsmöten, kurser o. likn., eventuellt tillsammans med missionshusets samlingssal, bokning april-sept per telefon 076-2160518 eller epost bokning@langoren.info. På övre våningen finns en mindre lägenhet som hyrs ut som vandrarhem av Långörens Hembygdsförening.

Norra ingången leder till det gamla vaktrummet där det finns vykort m m till försäljning. En spiraltrappa leder upp till utsiktsrum och takbalkong. Det är fritt tillträde till tornet men det är möjligt att lägga ett bidrag för lotshusets underhåll.

Till fastigheten hör också lotsbryggan belägen på den samfällda båtplanen väster om lotshuset.


Uppdatera denna sida
 

Lotshuset från väster

Traditionellt staket byggt 2011 omger lotshusgården

Före detta skolsalen

Skärgårdsrummet

Lotsbryggan efter renovering 2009