Beskrivning av Långörens föreningar

Långörens Hembygdsförening har som sin främsta uppgift att förvalta lotshuset med tillhörande tomt (byggnadsminne) och brygga, att organisera och leda verksamheten i lotshuset samt verka för att fördjupa kunskapen om Långörens kultur, natur och historia samt sprida information om Långören. Hembygdsföreningen är öppen för alla med intresse för Långörens kultur och natur. Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter och uthyrning, samt donationer och statliga restaureringsmedel. Ytterligare information, se Långörens Hembygdsförening.

Långörens Intresseförening värnar om Långörens boendemiljö, fungerar som kontaktorgan till myndigheter och organisationer, bl a Östra Skärgårdens Samhällsförening. Intresseföreningen skall verka för medlemmarnas intressen (kommunikationer, annan service m m) och trevnad på ön. Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter. Föreningens årsmöte hålls andra veckoslutet i juli tillsammans med Vägförening och Samfällighetsförening.

Långörens Vägförening ansvarar för underhåll av samfällda vägen från Salthallen genom byn (bygatan) samt Vanngårdsvägen. Samtliga ägare till bebyggda fastigheter är medlemmar i föreningen. För underhållet av bygatan erhålles statligt bidrag. Medlemmarna erlägger medlemsavgift.

Långörens Samfällighetsförening S:2 ansvarar för hamnplanen vid lotshuset, särskilt fördelning av båtplatser (bryggor och kåsar) för de bebyggda fastigheternas behov. Föreningens medlemmar består av ägarna till S:2 enligt fastighetslängden.

Föreningen Långörasläkten omfattar ättlingar till öns första innebyggare vid början av 1700-talet, Håkan och Annika Kraak. Föreningen verkar för fortsatt släktforskning genom komplettering av släktdatabasen samt värnar om Långörens kultur i allmänhet. Föreningen är öppen för alla inom Långörasläkten. Med hänsyn till antalet medlemmar är detta den största föreningen, med ca 2000 medlemmar. Släktmöten hålls på Långören vart tredje år. Ytterligare information, se www.langoraslakten.org.


Uppdatera denna sida
 

Föredrag i Missionshuset

Midsommarfirande på lotshusgården

Släktmöte sommaren 2006